top of page
התעללות בילדים
שרית בן חמו גננת מתעללת
שרית בן חמו גננת מתעללת
שרית בן חמו גננת אלימה

שרית בן חמו

פעוטון ״בייבילנד״, קרית אתא

העבריינית המורשעת שרית בן חמו ששימשה כמנהלת ומטפלת בפעוטון ״בייבילנד״ בקריית אתא בין השנים 2019 ל2020. במהלך תקופה זו, לפי האישומים, תקפה שרית בן חמו כ-14 פעוטות ילידי 2021-2019. במסגרת עבודתה נהגה להטיל אימה על הפעוטות, להשתמש כלפיהם באלימות פיזית ונפשית, ולנקוט צעדי משמעת נוקשים שכללו, בין היתר, שימוש באלימות במקרים בהם הנאשמת סברה שהפעוטות התנהגו שלא כשורה.
בכתב האישום מתואר כיצד היא דחפה לפיהם של הפעוטות אוכל בכוח, ניקתה את פניהם בחוזקה, סטרה לילדים ואף בעטה בהם.
על פי העובדות המתוארות בכתב האישום נהגה הפסולת האנושית שרית בן חמו לנהוג באלימות כלפי הפעוטות, בין היתר באמצעות האכלה אגרסיבית. "הנאשמת נהגה להאכיל את הפעוטות בחוזקה וגרמה להם למכאוב כשהיא דוחפת להם כפיות גדושות באוכל לתוך הפה בצורה רציפה וללא הפסקות, לעיתים כשהיא מחזיקה את ראשם או את פניהם ודוחפת להם את האוכל בכוח", נכתב בכתב האישום.
בפסק הדין נכתב כי הנאשמת ביצעה כלפי הקטינים מעשי אלימות שמחייבים לנקוט כלפיה בענישה בעלת משקל, המשיבה לה כגמולה, המרתיעה את היחיד, אך בעיקר את הרבים פן ינהגו באלימות כלפי קטינים במקומות חינוך של קטינים.

יותר משנה לאחר הגשת כתב האשום נגדה, ב29 בדצמבר הרשיע בית המשפט המחוזי בחיפה את שרית בן חמו במספר עבירות של התעללות בקטין ותקיפה. לצד זאת, היא זוכתה מעבירת התעללות נפשית בפעוטות הגן, וכן ממספר עבירות התעללות. הורי הגן זעמו על ההחלטה הבזויה של בית המשפט, כך אמרה אמא לילדה מהגן "אני ממוטטת, לא מצליחה לנשום. היא גמרה לנו על הילדים, האכילה אותם בכח, הרביצה להם, ריסקה אותם וגמרה לנו את החיים". האם, מפנה אצבע מאשימה כלפי ביהמ"ש: "מה המסר של השופט כלפי מתעללות? תגיעו לבתי המשפט ונזכה אתכן?".


למרות סרטוני מצלמות האבטחה שמראים בבירור את האלימות הקשה שאותה בת שטן העונה לשם שרית בן חמו הפנתה כלפי ילדי המעון, בית המשפט בחר לגזור עלייה 30 חודשי מאסר בפועל בלבד.
זה הוא מקרה נוסף שבו מערכת המשפט מראה שאלימות כלפי ילדים קטנים חסרי ישע אינה פעולה המחייבת ענישה מחמירה וממשיכה להפקיר את גורל ילדינו בידי מפלצות כמו שרית בן חמו.

נפתחת חקירה נגד  שרית בן חמו בעקבות תלונות של הורים שחשדו כי במקום מתרחשים מעשים שאינם ראויים, פיזיים ומילוליים, מצד גננות וסייעות.

אפריל 2022

כתב אישום מוגש נגד שרית בן חמו.

מאי 2022

הרשעה! שרית בן חמו מורשעת בעבירות של התעללות ותקיפה כלפי 14 פעוטות בגן "בייבי-לנד" שאותו ניהלה.

אוגוסט 2023

גזר הדין, בית המשפט גוזר על שרית בן חמו 30 חודשי מאסר בפועל.

דצמבר 2023

שרית בן חמו מתחילה לרצות את מאסר בכלא נווה תרצה.

ינואר 2023

תקציר אירועים

אירנה שקירובה גננת מתעללת

יש בידכם מידע אודות שרית בן חמו?

אנו קוראים לכל מי שמכיר את הנאשמת באופן אישי ויודע על שינוי כלשהו שהיא עשתה לרבות שינוי שם, כתובת מגורים או כל דבר עדכני ורלוונטי על מנת שנוכל לעדכן את המידע באתר ולא לתת לה לברוח מהבושה כל החיים!

bottom of page