top of page
אילנה קובר גננת מתעללת
מריאנה מונייר זיתונה לוד גן צפרירים
חנה גאלי סייעת אלימה גן צפרירים לוד שומרי הגן
עדן ברזני גן צפרירים חולון אלימה שומרי הגן

גן ׳צפרירים׳, לוד

עדן ברזני, חנה (דפנה) גאלי ומריאנה מונייר זיתונה: שלושת הסייעות החשודות.

פרשה נוספת של אלימות כלפי ילדים בגילאי שנה עד 3 על ידי הגורמים האמונים על ביטחונם במהלך היום! המקרה התרחש על פי החדש במעון ׳צפרירים׳ בעיר לוד.
במהלך חודש מרץ 2023, נפתחת חקירה סמויה של המשטרה לאחר הגשת תלונה של אחד ההורים, החקירה מבשילה לאחר כחודש וחצי לכדי מעצר של צוות הגן: 3 סייעות, עדן ברזני תושבת לוד, דפנה גאלי תושבת אחיסמך ומריאנה מונייר זיתונה תושבת לוד, בחשד להתעללות בפעוטות.
החשדות החמורים נגד שלושת הסייעות כוללים בין היתר הטחות, סטירות, איומים והתעללות פיזית ונפשית.
ראוי ורצוי לציין כי חלק מהפעוטות נחבלו כתוצאה (לכאורה) ממעשי המטפלות השפלות, דבר המעיד על הפעלת כח רב כנגד פעוטות שלא עשו דבר רע מעולם לאף אחד.
המטפלות נעצרו בחשד לאיומים, התעללות פיזית ונפשית בקטין על ידי אחראי, תקיפה סתם של קטין חסר ישע בידי אחראי שאינו בן משפחה, קשירת קשר לביצוע פשע ועוד.
בית המשפט התיר לפרסום את שמן של שלושת הסייעות וזאת 24 שעות בלבד לאחר מעצרן, דבר זה אינו נפוץ כלל שכן בהרבה מקרים בית המשפט אוסר על פרסום שמן את החשודות למשך ימים ואף שבועות, יתכן כי הדבר נובע על בסיס פרוטוקול בית המשפט בעת דיון הערכת המעצר ובו נכתב:  "עוצמת החשד וחומרת המעשים מקימים עילת מעצר של מסוכנות שאינה מאפשרת קבלת בקשה להורות על שחרורן בשלב זה".
כולנו תקווה שבמקרה זה הפרקליטות ובית המשפט לא יחתרו לעסקת טיעון ובמקום זאת, ימצו את הדין עד תום עם אותן הסייעות בכך שיגזרו עליהן שנים ארוכות מאחורי סורג ובריח!
הגיע הזמן שהמדינה ובפרט משרד החינוך יכריזו על מצב חירום במסגרות החינוך לגיל הרך, מצב חירום המחייב מצד אחר הקצאת משאבים לכח אדם איכותי ומצד שני ענישה מרתיעה מאוד!

אנו ממתינים להגשת כתב אישום, נעדכן עם פרטים נוספים בקרוב.

תחילתה של חקירה משטרתית סמויה לאחר שאחד ההורים הגיש תלונה, במהלכה עלה חשד כי המטפלות נוהגות באלימות כלפי ילדי הגן.

מרץ 2023

מעצר! לאחר כחודש וחצי של חקירה סמויה המשטרה מבצעת מעצרים, בית המשפט מקבל את עמדת המשטרה ומעריך את מעצרן של שלושת הסייעות עדן ברזני, דפנה גאלי ומריאנה מונייר זיתונה. 

מאי 2023

התיק עדיין נמצא בפרקליטות, ממתינים לכתב אישום.

ספטמבר 2023

תקציר אירועים

שומרי הגן

הנאשמות

חנה דפנה גאלי סייעת אלימה לוד שומרי הגן

חנה (דפנה) גאלי

עדן ברזני גן צפרירים חולון אלימה שומרי ה

עדן ברזני

אלימה מריאנה מונייר זיתונה לוד גן צפרירים

מריאנה מונייר זיתונה

פרשת גן אילנה אילת

יש בידכם מידע אודות הנאשמות?

אנו קוראים לכל מי שמכיר את הנאשמות באופן אישי ויודע על שינוי כלשהו שהן עשו לרבות שינוי שם, כתובת מגורים או כל דבר עדכני ורלוונטי על מנת שנוכל לעדכן את המידע באתר ולא לתת להן לברוח מהבושה כל החיים!

bottom of page